Vítejte v MRC Krteček Jeseník.

Krteček se připojuje ke kampani „Celé Česko čte dětem“.

Od nového školního roku v našem MRC Krteček nabízíme další nové programy pro rodiče s dětmi. Od října se rozjelo pravidelné cvičení jógy pro děti. Dále jsme pro velký zájem rozšířili nabídku cvičení pro rodiče s dětmi podle věku a to v úterý pro nechodící děti a ve středu pro děti chodící. A jednou měsíčně budeme organizovat setkání nad bylinkami a esencemi z nich. Chtěli bychom vytvořit prostor pro společné setkávání a sdílení zkušeností rodičů s prevencí drobných onemocnění pomocí bylinné léčby a éterických olejů.

A v neposlední řadě jsme se v říjnu také připojili ke kampani „Celé Česko čte dětem“. Myslíme si totiž, že z rodinného života se vytrácí čtení dětem. Zastoupily ho dnes hlavně programy pro děti v televizi a hry na počítači. Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka kampaně Celé Česko čte dětem, o této kampani říká: „Chceme apelovat zejména na rodiče, aby neopouštěli rituál předčítání, který zásadně ovlivňuje emoční rozvoj dítěte a jeho pozdější čtenářskou gramotnost. Pravidelné předčítání je dnes důležitější než kdy dříve, protože množství informací narůstá a kdo nečte, nebude stačit změnám současného života. Dítě, kterému čteme, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, rozvíjí vlastní představivost a učí se soustředění. Zároveň čtení chrání děti před závislostmi na televizi a počítačích, jejichž vyjadřovacím nástrojem není jazyk, ale hotový obraz.“

Nejdůležitějšími vlivy, které podporují rozvoj jazyka a uchopování nových pojmů, jsou rozhovory s dítětem a čtení dítěti nahlas z knížky nebo alespoň následné rozhovory o zhlédnutém filmu, pohádce. A to můžeme říci: „Čím více, tím lépe.“

Na druhou stranu se ukazuje, že čím více času tráví dnešní mladí lidé před obrazovkou, tím méně empatie cítí vůči svým rodičům a přátelům. Pro děti je to ještě fatálnější. U dětí, které tráví hodně času před obrazovkou nebo používají často digitální média, byly zjištěny poruchy pozornosti a poruchy ve vývoji řeči a vyjadřování. A dnes už můžete vidět běžně dvouleté dítě ovládající maminčin chytrý telefon.

Co je hlavní příčinou toho, že dnes rodiče místo povídání a čtení pohádek, posadí dítě před televizi nebo počítač, se můžeme samozřejmě dohadovat. Někdo tvrdí, že je to hlavně nedostatek času rodičů, ale to asi souvisí s prioritami v rodině. Spíše si myslím, že je to nadhodnocení pozitivního vlivu medií a neznalost skutečných potřeb dítěte. Mnoho z rodičů má za to, že pohádka čtená a pohádka animovaná je totéž. Opak je pravdou. Dítě, kterému čteme, stimuluje jiná mozková centra, než když dostává hotový vjem z obrazovky.

Psychiatr Manfred Spitzer ve své knize o Digitální demenci říká: „Mozek se vyvíjí tím, že jej používáme. Některá centra se v určitém věku buď vyvinou, anebo se už nikdy řádně nevyvinou. Děti, jež sedí před monitory, místo aby si povídaly, hrály nebo se přely s rodiči, se nevyvíjejí stejně dobře jako jejich vrstevníci, kteří během dne čile komunikují a hýbou se. Mozek, podle dosavadních výzkumů různých studií, který byl vystaven nadměrnému používání digitálních technologii, ukázal později sklony k opožděnému kognitivnímu vývoji, poškození intelektu, zvýšení impulzivity. Média zobrazující rychlý pohyb dokážou spíše vyvolat nedostatek pozornosti a sníženou koncentraci a paměť spíše zhoršují.“ Tolik psychiatr, který varuje rodiče před digitálními technologiemi pro děti.

Myslíte si, že vy sami zvládáte svůj přístup k digitálním mediím tak, že jste dobrým vzorem pro své děti? Děti jako normu berou to, co vidí kolem sebe a v čem vyrůstají. Pravidelné čtení zároveň vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem a podporuje emoční rozvoj dítěte. Pokud si rozkliknete stránky Celé Česko čte dětem, najdete tam spoustu obhajob pro čtení dětem, především jako prevenci patologických jevů masové komerce. K pozitivním účinkům pravidelného čtení patří především formování čtecích a písemných návyků. Čtení učí samostatnému myšlení – logickému i kritickému, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, děti spíše uklidňuje a trénuje jejich paměť.

Myslíme si tedy, že pravidelné čtení je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. A možná ještě vyšší level se ukazuje pravidelné vyprávění dětem, u kterého můžete přímo reagovat na emoce a dotazy dítěte a regulovat své vyprávění podle jeho potřeb. Proto jsme se rozhodli v našem mateřském a rodinném centru Krteček podpořit tuto dobrou myšlenku a v pondělní herně a nepravidelně i při pátečních logohrátkách nabízíme pravidelné čtení adekvátní našim malým návštěvníkům. Tímto vás zveme k návštěvě našeho centra. Program najdete na našich webových stránkách www.krtecekjesenik.cz nebo facebooku Krteček Jeseník.