Poděkování

Za podporu a spolupráci:

Za novou malbu patří poděkování výtvarnici paní Preisové a firmě Stomix za poskytnutí barev.