Vítejte v MRC Krteček Jeseník.

Mateřské centrum Krteček zve rodiče na sebevzdělávací kurzy.

V září se opět otevřely dveře kurzu určených rodičům na rodičovské dovolené, které pořádá MRC Krteček v Jeseníku a také Krtkův flek v Javorníku. Poněvadž kapacita kurzů ještě není plně obsazená, nabízíme tento kurz i rodičům dětí do patnácti let, které jsou na pracovním úřadě nebo doma.

Co vám můžeme nabídnout?

Součástí kurzu je pět výukových témat. Naši lektoři vás provedou základy práv a povinností zaměstnanců i živnostníků, naučí vás komunikačním dovednostem s úřady a zaměstnavatelem. Dále vám doplní chybějící finanční a počítačové dovednosti a s naší psychoterapeutkou v motivačně vzdělávacích kurzech můžete zapracovat na obrazu o sobě samých. Pro účastníky kurzu máme také nachystané vyzkoušení si pracovních pohovorů nanečisto, dále placená tréninková pracovní místa a hlídání dětí po čas kurzu a poradenských hodin. To vše navíc zdarma. Stejně tak probíhá během celého roku pracovní poradenství s hlídáním dětí a to každý čtvrtek, kde vám můžeme pomoci se sladěním rodinného a pracovního života.

V minulém školním roce již jeden takový kurz proběhl. Ty maminky, které tímto kurzem prošly, již mají svá pracovní místa, některá právě na zkrácený úvazek. Dětem zároveň společný pobyt v mateřském centru pomohl připravit se na prostředí mateřské školky, kam od září nastoupily.

Tyto maminky ocenily především doplnění Počítačových dovedností, kterými je provedl zkušený lektor v oblasti IT. Účastnice si osvěžily svoje znalosti při práci ve Wordu, v Exelu a PowerPointu a prověřily svoji zdatnost v internetovém prostředí a to vše v nácviku při praktických dovednostech využívaných v běžném pracovním procesu.

V Motivačně vzdělávacím kurzu vám naše skvělá lektorka nabídne zajímavou a zábavnou formu výuky nácviku nových dovedností, sebepoznání svých potřeb i pocitů a uvědomění si vlastních hodnot a své pracovní orientace. Také budete moci natrénovat jak zvládnout výběrové řízení. Sama lektorka o tomto kurzu říká: „Cílem tohoto tréninku, po vyhodnocení individuální situace každého účastníka, je poskytnout jim praktické zážitky a umožnit tyto zkušenosti přenést do reálných situací v životě právě podle jejich vlastních potřeb. Takový výcvikový styl výuky pomáhá účastníkům uvědomit si chyby, najít alternativní fungující řešení, popřípadě vyzkoušet odlišný typ chování pro využití v budoucnosti. Také vzájemné sdílení zkušeností účastníků spolu s lektorem umožňuje získat realistické poznatky o svých možnostech, schopnostech a přáních.“ Podle lektorky je cílem především motivovat účastníka k pozitivní změně v sebehodnocení a své životní orientaci, naučit ho objektivněji hodnotit své postavení na trhu práce, stanovit si reálné cíle, naučit se komunikovat s budoucím zaměstnavatelem, vytvořit pozitivní dojem svým životopisem a vystupováním. Účastníci si tak budou moc umět poradit také v otázce sladění osobního a rodinného života v období změn spojených s nástupem do zaměstnání.

Pod pojmem Komunikace a komunikační dovednosti se schovávají základy ústní a písemné komunikace a nácviky na pracovní pohovory, a také příklady vhodné a nevhodné komunikace. Lektorka zkouší s maminkami situace, jak komunikovat se zaměstnavatelem, jak oficiálně komunikovat s nadřízeným a jak s kolegy. „Učím děvčata také zdravé návyky. Třeba jako: „Radši se zeptat než udělat chybu.“ Nezapomenout na to, že platí, že šaty dělají člověka. Nebo jak zvládat své reakce na kritiku.“ Tento blok je realizován formou kolektivních her.

V rámci Finanční gramotnosti vám pak lektoři vysvětlí mnohá úskalí dnešního tržního systému. Dozvíte se, jak peníze mohou pro nás pracovat v čase. Naučí vás, jak nejlépe zvládat rodinný rozpočet, kde investovat a jak vytvářet rezervy ve svých většinou skromných rozpočtech.

A poslední skupinou jsou Práva a povinností zaměstnance, kterou vede další výborný lektor v této problematice. Vysvětlí vám věci kolem živnostenského zákona, třeba čeho se týká EET nebo zajímavou formou probereme zákoník práce a povinnosti i práva, které nám z toho plynou. Například, na co si dát pozor u ukončení pracovní smlouvy nebo vysvětlí mnohé nejasnosti kolem mzdy a daní.

Poté pro vybrané zájemce ještě čekají již zmiňovaná tréninková pracovní místa nebo dle potřeb je možno využít po celou dobu kurzu individuálních konzultací se sociální pracovnicí nebo psycholožkou.

Myslíme si, že náš program je postaven na velice dobrých a důležitých tématech s využitím pro potřeby současné rodiny. A protože víme, že někteří rodiče nemají možnost zúčastnit se celého kurzu, nabízíme možnost absolvovat i jednotlivá témata. Pokud vás některé téma oslovilo nebo máte mezery v některé ze zmiňovaných oblastí, můžete nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

MRC Krteček Jeseník – Alena Šosová Řehová, tel. 777 140 375,

Krtkův Flek Javorník – Kateřina Podleśná, tel. 702 144 240

mail: krtecek.jesenik@seznam.cz, web: www.krtecekjesenik.cz.

Novinky
Krteček se připojuje ke kampani Celé Česko čte dětem
Krteček se připojuje ke kampani Celé Česko čte dětem
Každé pondělí dopoledne je pro děti připraveno čtení :-)
Vloženo dne 08. 10. 2018
Od října jóga pro děti každé úterý od 16.00 hod.
Od října jóga pro děti každé úterý od 16.00 hod.
Pro děti ve věku 3-6 let.
Vloženo dne 01. 10. 2018
Cvičení rodičů s dětmi.
Cvičení rodičů s dětmi.
Od října rozšířeno na 2 dny - 4 skupiny podle věku dětí.
Vloženo dne 01. 10. 2018
BLÍŽÍCÍ SE AKCE
V pátek 19. října 2018 od 10.00 hod. na Masarykově náměstí bude Krtečkův koutek pro děti.
V sobotu 20. října od 10.00 hod. na Masarykově náměstí bude připravena pro rodiče s dětmi tvořivá dílna - lucerničky.
Kontakt

krtecek.jesenik@seznam.cz
+420 777 140 375

NEWSLETTER

SPOJTE SE S NÁMI