Vítejte v MRC Krteček Jeseník.

Krteček se připojuje ke kampani „Celé Česko čte dětem“.

Od nového školního roku v našem MRC Krteček nabízíme další nové programy pro rodiče s dětmi. Od října se rozjelo pravidelné cvičení jógy pro děti. Dále jsme pro velký zájem rozšířili nabídku cvičení pro rodiče s dětmi podle věku a to v úterý pro nechodící děti a ve středu pro děti chodící. A jednou měsíčně budeme organizovat setkání nad bylinkami a esencemi z nich. Chtěli bychom vytvořit prostor pro společné setkávání a sdílení zkušeností rodičů s prevencí drobných onemocnění pomocí bylinné léčby a éterických olejů.

A v neposlední řadě jsme se v říjnu také připojili ke kampani „Celé Česko čte dětem“. Myslíme si totiž, že z rodinného života se vytrácí čtení dětem. Zastoupily ho dnes hlavně programy pro děti v televizi a hry na počítači. Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka kampaně Celé Česko čte dětem, o této kampani říká: „Chceme apelovat zejména na rodiče, aby neopouštěli rituál předčítání, který zásadně ovlivňuje emoční rozvoj dítěte a jeho pozdější čtenářskou gramotnost. Pravidelné předčítání je dnes důležitější než kdy dříve, protože množství informací narůstá a kdo nečte, nebude stačit změnám současného života. Dítě, kterému čteme, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, rozvíjí vlastní představivost a učí se soustředění. Zároveň čtení chrání děti před závislostmi na televizi a počítačích, jejichž vyjadřovacím nástrojem není jazyk, ale hotový obraz.“

Nejdůležitějšími vlivy, které podporují rozvoj jazyka a uchopování nových pojmů, jsou rozhovory s dítětem a čtení dítěti nahlas z knížky nebo alespoň následné rozhovory o zhlédnutém filmu, pohádce. A to můžeme říci: „Čím více, tím lépe.“

Na druhou stranu se ukazuje, že čím více času tráví dnešní mladí lidé před obrazovkou, tím méně empatie cítí vůči svým rodičům a přátelům. Pro děti je to ještě fatálnější. U dětí, které tráví hodně času před obrazovkou nebo používají často digitální média, byly zjištěny poruchy pozornosti a poruchy ve vývoji řeči a vyjadřování. A dnes už můžete vidět běžně dvouleté dítě ovládající maminčin chytrý telefon.

Co je hlavní příčinou toho, že dnes rodiče místo povídání a čtení pohádek, posadí dítě před televizi nebo počítač, se můžeme samozřejmě dohadovat. Někdo tvrdí, že je to hlavně nedostatek času rodičů, ale to asi souvisí s prioritami v rodině. Spíše si myslím, že je to nadhodnocení pozitivního vlivu medií a neznalost skutečných potřeb dítěte. Mnoho z rodičů má za to, že pohádka čtená a pohádka animovaná je totéž. Opak je pravdou. Dítě, kterému čteme, stimuluje jiná mozková centra, než když dostává hotový vjem z obrazovky.

Psychiatr Manfred Spitzer ve své knize o Digitální demenci říká: „Mozek se vyvíjí tím, že jej používáme. Některá centra se v určitém věku buď vyvinou, anebo se už nikdy řádně nevyvinou. Děti, jež sedí před monitory, místo aby si povídaly, hrály nebo se přely s rodiči, se nevyvíjejí stejně dobře jako jejich vrstevníci, kteří během dne čile komunikují a hýbou se. Mozek, podle dosavadních výzkumů různých studií, který byl vystaven nadměrnému používání digitálních technologii, ukázal později sklony k opožděnému kognitivnímu vývoji, poškození intelektu, zvýšení impulzivity. Média zobrazující rychlý pohyb dokážou spíše vyvolat nedostatek pozornosti a sníženou koncentraci a paměť spíše zhoršují.“ Tolik psychiatr, který varuje rodiče před digitálními technologiemi pro děti.

Myslíte si, že vy sami zvládáte svůj přístup k digitálním mediím tak, že jste dobrým vzorem pro své děti? Děti jako normu berou to, co vidí kolem sebe a v čem vyrůstají. Pravidelné čtení zároveň vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem a podporuje emoční rozvoj dítěte. Pokud si rozkliknete stránky Celé Česko čte dětem, najdete tam spoustu obhajob pro čtení dětem, především jako prevenci patologických jevů masové komerce. K pozitivním účinkům pravidelného čtení patří především formování čtecích a písemných návyků. Čtení učí samostatnému myšlení – logickému i kritickému, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, děti spíše uklidňuje a trénuje jejich paměť.

Myslíme si tedy, že pravidelné čtení je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. A možná ještě vyšší level se ukazuje pravidelné vyprávění dětem, u kterého můžete přímo reagovat na emoce a dotazy dítěte a regulovat své vyprávění podle jeho potřeb. Proto jsme se rozhodli v našem mateřském a rodinném centru Krteček podpořit tuto dobrou myšlenku a v pondělní herně a nepravidelně i při pátečních logohrátkách nabízíme pravidelné čtení adekvátní našim malým návštěvníkům. Tímto vás zveme k návštěvě našeho centra. Program najdete na našich webových stránkách www.krtecekjesenik.cz nebo facebooku Krteček Jeseník.

Novinky
Krteček se připojuje ke kampani Celé Česko čte dětem
Krteček se připojuje ke kampani Celé Česko čte dětem
Každé pondělí dopoledne je pro děti připraveno čtení :-)
Vloženo dne 08. 10. 2018
Od října jóga pro děti každé úterý od 15.30 a 16.30 hod.
Od října jóga pro děti každé úterý od 15.30 a 16.30 hod.
Pro děti ve věku 3-6 let.
Vloženo dne 01. 10. 2018
Cvičení rodičů s dětmi.
Cvičení rodičů s dětmi.
Od října rozšířeno na 2 dny - 4 skupiny podle věku dětí.
Vloženo dne 01. 10. 2018
BLÍŽÍCÍ SE AKCE
Pojďte si natrénovat komunikaci se skvělou lektorkou Gábinou Mahrovou. Hlídání dětí zajištěno.
S sebou věnec, svíčky a ozdoby. Zajištěno bude chvojí, tavné pistole, vázací drát a drobné ozdoby. Prosíme o nahlášení předem. Vstupné 80,- Kč. ... více
Kontakt

krtecek.jesenik@seznam.cz
+420 777 140 375

NEWSLETTER

SPOJTE SE S NÁMI